Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Status prawny

 

Status prawny

 

 

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie regulują:

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)

2. Zarządzenie Nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

3. Zarządzenie Nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

4. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Metryczka

Data publikacji 02.05.2009
Data modyfikacji 12.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Marczuk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Marczuk
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Paśnik
do góry