Programy prewencyjne - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Programy prewencyjne

 

"Jestem bezpieczny"
to program skierowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego (łącznie 55 szkół), realizowany w trakcie roku szkolnego. Zmierza do wykreowania prawidłowych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach dla nich niebezpiecznych, między innymi poprzez:
 • zobrazowanie wiedzy na temat niebezpieczeństw z jakimi dzieci mogą się spotkać na co dzień,
 • ukształtowanie wzorców zachowań w groźnych sytuacjach w celu zapobieżenia wiktymizacji nieletnich,
 • przybliżanie zasad i specyfiki pracy Policji,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • przybliżanie zasad odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 • zapoznanie z problematyką patologii społecznych: narkomania i alkoholizm.
Realizację i koordynację powyższego programu zapewnia Zespół ds. nieletnich i patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie przy wsparciu Komendanta Komisariatu Policji w Kocku, Kierowników Posterunków Policji, dzielnicowych oraz lokalnych samorządów. Uwieńczeniem pracy profilaktycznej w ramach tego programu jest konkurs wiedzy.
 
 
"Bezpieczna droga do szkoły"
program realizowany w trakcie roku szkolnego i adresowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na terenie powiatu lubartowskiego, a także rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Jego główne cele to:
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach,
 • zmniejszenie liczby wypadków i kolizji drogowych z udziałem nieletnich,
 • propagowanie zasad i przepisów ruchu drogowego.
 
"Czy psy muszą gryźć?"
program realizowany w okresie roku szkolnego i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Spotkania realizowane są w formie prelekcji i pogadanek z z wykorzystaniem materiału video.
Głównymi celami tego programu są:
 • praktyczna nauka postępowania w przypadku kontaktu dziecka z agresywnym psem,
 • zobrazowanie niebezpieczeństw, z jakimi dzieci mogą się spotkać w kontaktach z psami.
 
"Identyfikacja"
program profilaktyczny, skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu lubartowskiego. Jego celem jest ograniczenie liczby kradzieży rowerów poprzez cykliczne akcje znakowania rowerów, w toku których posiadacze rowerów są informowani o sposobach zabezpieczania mienia przed kradzieżą itp.
Jest to program długofalowy, realizowany na bieżąco. Każdorazowo akcje znakowania rowerów poprzedzane są komunikatami o dacie i miejscu prowadzenia znakowania w lokalnej prasie, telewizji kablowej oraz na tablicach ogłoszeniowych.
Należy przy tym podkreślić, iż akcja jest bezpłatna a chętni do znakowania rowerów powinni posiadać przy sobie dokumenty tożsamości i ewentualnie potwierdzające legalne posiadanie rowerów (karty gwarancyjne, umowy kupna itp.). W przypadku osób nieletnich wymagana jest obecność rodziców lub opiekunów.
 
Każdy oznakowany rower posiada na ramie numer kodowy indywidualny dla każdego roweru. W trakcie znakowania roweru wypełnia się kartę informacyjną z której następnie dane wprowadzane są do ogólnopolskiego systemu informatycznego „IDENTYFIKACJA”. Wszyscy chętni chcący oznakować rower mogą zgłaszać się do:
 
Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Lubelska 57A,
od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 15.00.
tel. kontaktowy 081-8526243 lub 997 - asp. Grzegorz Mazuś.

Metryczka

Data publikacji 02.05.2009
Data modyfikacji 29.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Marczuk
Osoba udostępniająca informację:
Artur Marczuk
Osoba modyfikująca informację:
Artur Marczuk
do góry