Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP - Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie uruchomiła Elektroniczą Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do KPP w Lubartowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie  ePUAP:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka

FORMY DOSTRACZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DO KPP W LUBARTOWIE:

  • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
  • Dostarczenie podpsanego dokumentu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczą na adres:

            dyzurni.kpplubartow@lu.policja.gov.pl

           Jednocześnie informujemy, że  wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

  • Złożenie dokumentów w godz. 7:30-15:30 w KPP w Lubartowie ul. Lubelska 57A, na nastepujących nośnikach danych:

-Płyta CD-RW

-Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

           Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH DOSTARCZANYCH DO KPP W LUBARTOWIE:

 

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  • Akceptowalne formy załączników to:

- DOC, RTF

- ODS, ODT

- XLS

- CSV

- TXT

- GIF, TIF, BMP, JPG

- PDF

- ZIP

  • Wielkość wszystkich załączników dolączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB
  • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metryczka

Data publikacji 06.04.2018
Data modyfikacji 10.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Skorupska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Skorupska
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Paśnik
do góry